Oscar Richard Sjöberg

Oscar Richard Sjöberg emigrerade 1895-08-19 från Örslösa socken i Västergötland till Nordamerika. Han var född 1868. Han emigrerade till synes ensam. Hemmason från Laggarebacken under Bergsgården.

Fler emigranter från Örslösa i Västergötland

DatumNamnTill
1895-10-31 Frans Linus Andersson Norge
1895-08-19 Carl Gustaf Lindstrand Nordamerika
1895-04-23 Hilma Carolina Carlsdotter Nordamerika
Copyright 2013-2018 Emigranter.se