Hilma Carolina Carlsdotter

Hilma Carolina Carlsdotter emigrerade 1895-04-23 från Örslösa socken i Västergötland till Nordamerika. Hon var född 1877. Hon emigrerade till synes ensam. Hemmadotter från Lillgården.

Fler emigranter från Örslösa i Västergötland

DatumNamnTill
1895-10-31 Frans Linus Andersson Norge
1895-08-19 Oscar Richard Sjöberg Nordamerika
1895-08-19 Carl Gustaf Lindstrand Nordamerika
Copyright 2013-2018 Emigranter.se