Carl Herman Larsson

Carl Herman Larsson emigrerade 1874-08-04 från Stjärnorps socken i Östergötland till Finland. Han var född 1851. Han emigrerade till synes ensam. Hemmason från Bonnorp.

Fler emigranter från Stjärnorp i Östergötland

DatumNamnTill
1875-04-16 Cajsa Gustafsdotter Norge
1875-04-16 Olof Hansson Norge
Copyright 2013-2018 Emigranter.se