Tilda Persdotter

Tilda Persdotter emigrerade 1895-08-06 från Hästveda socken i Skåne till Nordamerika. Hon var född 1873. Hon emigrerade till synes ensam. Hemmadotter från Vivarp.

Fler emigranter från Hästveda i Skåne

DatumNamnTill
1895-12-30 Per Olofsson Nordamerika
1895-08-28 Edvard Ludvig Ljunggren Danmark
1895-07-22 Frans Oskar Olsson Nordamerika
1895-06-17 Otto Persson Nordamerika
1895-05-17 Anna Larsdotter Nordamerika
Copyright 2013-2019 Emigranter.se