Jan Jansson

Jan Jansson emigrerade 1863-03-18 från Altuna socken i Uppland till Nordamerika. Han var född 1804. Han emigrerade tillsammans med sin familj. Före detta torpare från Sjöbo på Fröslunda ägor. Emigrerade tillsammans med sin hustru samt son och dennes hustru.

Fler emigranter från Altuna i Uppland

DatumNamnTill
1864-03-24 Johan Erik Liljeqvist Nordamerika
1864-03-24 Carolina Charlotta Liljeqvist Nordamerika
1864-03-24 Sara Elisabet Ersdotter Nordamerika
1864-03-24 Erik Liljeqvist Nordamerika
1863-03-18 Brita Kajsa Larsdotter Nordamerika
Copyright 2013-2019 Emigranter.se