Sara Christina Persdotter

Sara Christina Persdotter emigrerade 1863-03-18 från Altuna socken i Uppland till Nordamerika. Hon var född 1831. Hon emigrerade tillsammans med sin familj.

Fler emigranter från Altuna i Uppland

DatumNamnTill
1864-03-24 Johan Erik Liljeqvist Nordamerika
1864-03-24 Carolina Charlotta Liljeqvist Nordamerika
1864-03-24 Sara Elisabet Ersdotter Nordamerika
1864-03-24 Erik Liljeqvist Nordamerika
1863-03-18 Brita Kajsa Larsdotter Nordamerika
Copyright 2013-2018 Emigranter.se