Jan Jansson Ahlin

Jan Jansson Ahlin emigrerade 1863-03-18 från Altuna socken i Uppland till Nordamerika. Han var född 1827. Han emigrerade tillsammans med sin familj. Torpare från Sjöbo på Fröslunda ägor. Emigrerade tillsammans med sin hustru.

Fler emigranter från Altuna i Uppland

DatumNamnTill
1864-03-24 Johan Erik Liljeqvist Nordamerika
1864-03-24 Carolina Charlotta Liljeqvist Nordamerika
1864-03-24 Sara Elisabet Ersdotter Nordamerika
1864-03-24 Erik Liljeqvist Nordamerika
1863-03-18 Brita Kajsa Larsdotter Nordamerika
Copyright 2013-2019 Emigranter.se