Sven Elof Johansson

Sven Elof Johansson emigrerade 1895-03-29 från Vessige socken i Halland till Nordamerika. Han var född 1869. Han emigrerade till synes ensam. Hemmason från Glostorp under Övre Skogsbygden.

Fler emigranter från Vessige i Halland

DatumNamnTill
1896-10-23 Johan Gabriel Olofsson Nordamerika
1896-10-13 Otto Jönsson Tyskland
1896-10-10 Helmi Signe Märta Bexell Finland
1896-10-10 Carl Alfred Alfons Bexell Finland
1896-10-10 Ajna Helmie Alftan Finland
Copyright 2013-2019 Emigranter.se