Karl Persson

Karl Persson emigrerade 1895-08-23 från Spjutstorps socken i Skåne till Nordamerika. Han var född 1876. Han emigrerade till synes ensam. Hemmason från Hedeberga nr 5.

Fler emigranter från Spjutstorp i Skåne

DatumNamnTill
1895-10-26 Anna Nilsdotter Danmark
1895-09-25 Elna Nilsson Nordamerika
1895-08-23 Elise Olsdotter Nordamerika
1895-05-21 Selma Olsson Nordamerika
1895-05-21 Elise Olsson Nordamerika
Copyright 2013-2018 Emigranter.se