Alfred Sherman Andreasson

Alfred Sherman Andreasson emigrerade 1881-04-01 från Lurs socken i Bohuslän till Nordamerika. Han var född 1876. Han emigrerade tillsammans med sin familj.

Fler emigranter från Lur i Bohuslän

DatumNamnTill
1881-10-21 Isak Johansson Norge
1881-10-07 Alfred Ottosson Norge
1881-10-07 Olaus Nilsson Norge
1881-08-12 David Andersson Nordamerika
1881-07-01 Fredrika Johansdotter Norge
Copyright 2013-2019 Emigranter.se