August Nyström

August Nyström emigrerade 1879-10-24 från Hjulsjö socken i Västmanland till Nordamerika. Han var född 1858. Han emigrerade till synes ensam. Hemmason vid Petersfors. Resten av familjen emigrerade ett par år senare.

Fler emigranter från Hjulsjö i Västmanland

DatumNamnTill
1879-11-10 Aron Wilhelm Aronsson Nordamerika
1879-11-10 Anna Justina Hansson Nordamerika
1879-11-10 Eva Justina Persdotter Nordamerika
1879-11-10 Anders Hansson Nordamerika
1879-11-10 Anna Matilda Hansson Nordamerika
Copyright 2013-2018 Emigranter.se