Carl Axel Leonard Löf

Carl Axel Leonard Löf emigrerade 1879-05-13 från Hjulsjö socken i Västmanland till Nordamerika. Han var född 1875. Han emigrerade tillsammans med sin familj.

Fler emigranter från Hjulsjö i Västmanland

DatumNamnTill
1879-11-10 Aron Wilhelm Aronsson Nordamerika
1879-11-10 Anna Justina Hansson Nordamerika
1879-11-10 Eva Justina Persdotter Nordamerika
1879-11-10 Anders Hansson Nordamerika
1879-11-10 Anna Matilda Hansson Nordamerika
Copyright 2013-2019 Emigranter.se