Magdalena Sandberg

Magdalena Sandberg emigrerade 1877-06-08 från Gärdserums socken i Småland till Nordamerika. Hon var född 1844. Hon emigrerade tillsammans med sin familj. Ogift piga skriven på socknen. Emigrerade tillsammans med sin dotter.

Fler emigranter från Gärdserum i Småland

DatumNamnTill
1877-09-10 Frans Robert Sundell Danmark
1877-06-03 Emma Carolina Mathilda Larsdotter Nordamerika
1877-06-08 Carl August Sandberg Nordamerika
1877-06-07 Christina Larsson Nordamerika
1877-06-07 Lars Larsson Nordamerika
Copyright 2013-2019 Emigranter.se