Charlotta Nyman

Charlotta Nyman emigrerade 1888-06-22 från Rångedala socken i Västergötland till Nordamerika. Hon var född 1871. Hon emigrerade till synes ensam. Soldatdotter från Stavared. En eller två äldre bröder hade rymt till Amerika.

Fler emigranter från Rångedala i Västergötland

DatumNamnTill
1888-05-11 Albert Johansson Nordamerika
1888-04-20 Karl Erland Andersson Nordamerika
1888-04-13 Julia Maria Svensson Nordamerika
1888-04-13 Karl Ludvig Svensson Nordamerika
1888-04-03 Johan Herman Andersson Norge
Copyright 2013-2018 Emigranter.se